Teknolojik gelişmelerin hızla dönüştürdüğü dünyada kodlama becerisinin gerekliliği söylemi dikkat çekici bir dönüşüme uğradı. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın Dubai’deki Dünya Hükümeti Zirvesi’ndeki son yorumları, kodlamanın geleceği ve yapay zekanın (AI) hayatımızdaki rolüne bir tartışmayı getirdi. Huang, yapay zekadaki ilerlemeler sayesinde kodlamanın herkes için temel bir beceri olarak vurgulandığı çağın sona erebileceğini öne sürüyor.

Geleneksel Kodlamadan Uzaklaşma

Huang’ın söylediklerine göre, kodlamanın dijital çağ için temel bir beceri olduğu yönündeki uzun süredir devam eden inancı azaltıyor. Dikkatin bunun yerine biyoloji, kimya veya finans gibi alanlardaki alana özgü bilgilere doğru geçmesi gerektiğini savunuyor. Bu, yapay zekanın birçok programlama görevini otomatikleştirdiği, programlama dillerine ilişkin teknik bilginin genel nüfus için daha az kritik hale geldiği bir geleceğe işaret ediyor.

Güvenlik için Yapay Zeka Geliştirmeyi Hızlandırma

Huang ayrıca güvenliği artırmak için yapay zeka gelişimini hızlandırmanın önemini de vurguluyor. Otomotiv güvenliğindeki gelişmelerle paralellikler göstererek yapay zekanın, insan geri bildiriminden (RLHF) takviyeli öğrenme gibi mekanizmalarla nasıl daha güvenli ve daha uygun etkileşimler yaratabileceğini gösteriyor.

Yeni Bir Bilgi İşlem Modeli Olarak Yapay Zeka

Teknolojinin iyice büyümesiyle görülen bir çağda Huang, yapay zekayı dönüştürücü bir bilgi işlem modeli olarak tanımlıyor. Yapay zekanın doğal dilde programlamayı mümkün kılma yeteneği sayesinde, yapay zeka platformları üzerinde oluşturulan uygulama sayısının yüz milyonlara ulaşabileceğini öngörüyor.

Eğitim ve Kariyer Gelişimine Etkileri

Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, geleneksel teknik beceriler yerine yaratıcılığı, problem çözmeyi ve uzmanlık bilgisini vurgulayarak değerli görülen becerileri yeniden tanımlayabilir. Bu değişim, kapsamlı kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan çeşitli alanlardaki karmaşık sorunları çözmek için yapay zekadan yararlanmaya odaklanılan teknoloji ve yapay zeka gelişimindeki daha geniş bir eğilimi yansıtıyor.

Yorumlarım

Huang’ın söylediklerine bakacak olursak, burada anlatılmak istenen ve gerçek olup olamayacağı, ne kadar ileri bir zamana ve etkiye sahip olacağı konusunda detaylı düşünmek gerekir. Zira kendisi, yapay zekaların çalışması için onlara güç veren teknolojinin arkasındaki firmanın CEO’su.

Bazı forumlar, bu konu hakkındaki yazıların yorumlarına baktığımda genel görüş şu şekilde;

Bir kısım insan, yapay zekanın eğitilmesi konusunda, yeni bilgilerin ona öğretilebilmesi için gerçek insan projelerinin de devam etmesi gerektiği düşüncesinde. Ayrıca, henüz bu teknolojilerin yaygınlaşmasının zor olabileceği söyleniyor.

Ancak bana göre, bu teknoloji zaten kodlama konusuna bir miktar da olsa girmiş kişiler için kullanılıyor. Github Copilot ve ChatGPT gibi araçlar kodlama için gerçekten ciddi anlamda yardımcı oluyor. Bu yapay zekalar, gerçek projelerden alıntı yaparak bizlere öğrendikleri ve bizim ihtiyacımız olan bilgileri sunuyor. Bu sayede biz de kendi projelerimizde kullanıyoruz.

Yapay zeka, ileride bize gerçekten ihtiyacımız olan projeleri; uygulama, internet sitesi, oyunlar… Bunlar hakkında yardımcı olabilirse işte o zaman gerçekten kodlamaya ihtiyaç kalmaz.

Burada bahsedilen duruma bakacak olursak gerçekten de ileride geleneksel kodlama yerine daha farklı alanlarda bilgiler kodlama yerine öne geçebilir.

Farklı alanlardaki bilgiler, yeni teknolojiye adapte olabilmesi için de yazılımlar gerekebilir. Yapay zeka araçları sayesinde, en basit olarak, sürükle bırak uygulamaları yaygınlaşırsa bu durum geleneksel kodlama yerine geçebilir.

Ancak mevcut durumda, kullanıcıların geleneksel kodlamayı bırakacaklarını zannetmiyorum. Yapay zeka araçları şu anda bile bize yardımcı oluyor. Sadece yazılım anlamında değil, herhangi bir alanda bile yardımcı oldukları bir gerçek. İleride yazılım anlamında bizlere neler katabilir hep beraber görecğiz.

Bunun yanında, geleneksel kodlamanın, yapay zekaya geçmesi biraz vakit alabilir. Ancak bahsettiğim gibi, insan eğitmenlerin yerine, yapay zekaya etik anlamında detaylar sunan, yorumlar veren, geri bildirimler sayesinde geliştiren insanlar da olmalı. Gerçekten yapay zeka, uygulamalar yapama konusunda gelişirse, o zaman kodlama konusunda gelenekselliğin yerini alabilir.

Bu çok da uzak durmuyor, çünkü bazı araçlar bunların temelini atmış durumda. Sadece istediğiniz bir web sayfasını ChatGPT veya başka araçlara attığınızda, size basit bir kod verebiliyor.

İşte bu durum gelişirse gerçekten başka alanların bilgileri daha kıymetli olabilir. Ben yine de kodlamanın bitmeyeceğini, en azından yapay zekaya verilecek eğitimlerin, bunları kullanmanın önemini, yeni bir kapı olarak görüyorum.

Bu durumda, bizlerin geleceğe yönelik olarak çok yönlü insanlar olması gerekiyor.

Sadece yazılım değil, başka alanların da kişide bulunması gerektiğini düşünüyorum. Dijitalleşmenin getirdiklerini göz önüne alarak, işlerimizi, yeni alanları dijital dünyaya aktararak daha farklı gelir veya iş metotları edinebiliriz.

Sonuç

Jensen Huang

Jensen Huang’ın öngördüğü gibi kodlamanın ve yapay zekanın geleceği, yapay zekanın yalnızca görevleri otomatikleştirmekle kalmayıp aynı zamanda bireylere çeşitli alanlardaki karmaşık sorunları çözme gücü verdiği bir ortam sunuyor. Bu vizyon, geleneksel düşünceye meydan okuyor ve yapay zekanın hakim olduğu bir geleceğe hazırlanmak için en iyi stratejiler konusunda bir tartışma başlatıyor. Bu geçişte ilerlerken, alana özgü uzmanlığa odaklanmak ve yaratıcı problem çözme için yapay zekadan yararlanmak, dijital çağda başarının anahtarı haline gelebilir.

Huang’ın yorumları, yapay zekanın mevcut yetenekleri hakkındaki şüphelerden, bu tür görüşlerin desteklenmesinin ardındaki stratejik güdülere ilişkin endişelere kadar çok çeşitli tartışmaları ateşledi. Ancak genel mesajı açık: Gelecek, kodlamanın herkes için temel bir beceri olması yerine, alana özel uzmanlığı ve güvenliği geliştirmek için yapay zekadan faydalanmada yatıyor. Yapay zeka teknolojisi gelişmeye devam ettikçe eğitim, kariyer gelişimi ve genel olarak toplum üzerindeki etkisi şüphesiz önemli olacak ve gelecekte başarıyı tanımlayacak beceri ve bilgilerin yeniden değerlendirilmesine yol açacaktır.

Kategori:

Etiketler:

,